Subscribe

Features of SmartFish

 • Click speed determines how often it moves and clicks the mouse.
 • Fishing methods determine a way of fishing.
  • Standard
  • Still fish only (it might allow multiple clients)
 • Timer, if set, closes Metin2 once the time is up.
  • 0 = off.
 • BAIT feature closes Metin2 when the bait counter is at 0.
 • PC enables you to choose whether you want to hibernate your computer, when Metin2 is closed programmatically.
 • Bait count allows you to set the amount of bait you have set on F3 and F4.
 • Mini switches SmartFish to compact version, so that it takes only a little space on screen.
 • Hotkeys - works only if no other application in the system has already reserved them.
  • Start/Stop SmartFish.
   • (CTRL + .) or (CTRL + ,)
  • Switch between Mini/Max.
   • (CTRL + SHIFT + .) or (CTRL + SHIFT + ,)
 • Built in debug functions, enabled by SmartFish team member on request.
 • Language of SmartFish adapt, on start, to windows keyboard.

Manual

 • Run your Metin2 game.
 • Prepare bait on F3, F4 keys.
 • Equip fishing rod and stand by a water.
 • Run SmartFish.
 • Select your Metin2 game clicking Find Metin2.
 • Cast the fishing rod manually.
 • Click 'Select fishing area' button.
 • Move and resize the square over the circle, confirm (Enter). (see image below).
 • Wait till the fishing dialog disappears.
 • Set any features you wish to use (see Features of SmartFish).
 • Press Start.

Funkce SmartFishe

 • Rychlost klikání určuje jak často se pohne a klikne myší.
 • Způsoby chytání určují chování SmartFishe.
  • Standard
  • Pouze stojící ryba (mohlo by umožnit více klientů zároveň)
 • Časovač, pokud je nastaven, vypne Metin2 po uplynutí daného času.
  • 0 = vypnuto.
 • NÁSTRAHA vypne Metin2, když čítač nástrah dosáhne 0.
 • PC umožnuje automatickou hibernaci počítače při programovém vypnutí Metinu2.
 • Počet nástrah ti umožní nastavit množství nástrah na F3 a F4.
 • Mini přepíná mezi celou a kompaktní verzí SmartFishe, díky tomu zabírá méně místa na obrazovce.
 • Zkratky - fungují pouze pokud je v systému již nerezervovala jiná aplikace.
  • Start/Stop SmartFishe.
   • (CTRL + .) nebo (CTRL + ,)
  • Mini/Max.
   • (CTRL + SHIFT + .) nebo (CTRL + SHIFT + ,)
 • Vestavěné debug funkce, povolí je člen SmartFish teamu na požádání.
 • Jazyk SmartFishe se, při startu, přizpůsobuje aktivní klávesnici ve Windows.

Návod

 • Zapni Metin2.
 • Dej nástrahu na F3 a F4 klávesu.
 • Vezmi prut a stoupni si k vodě.
 • Zapni SmartFishe.
 • Vyber Metin2 okno kliknutím na Najít Metin2.
 • Ručně nahoď prut.
 • Stiskni tlačítko 'Zvolit kruh rybaření'.
 • Přesuň a uprav čtverec tak, aby lemoval kruh a potvrď (Enter). (viz obrázek níže).
 • Počkej, než rybářský dialog zmizí.
 • Vyber funkce, které chceš použít (viz Funkce SmartFishe).
 • Stiskni Start.