Processing...

What is SmartFish?

You know Metin2, right? I don't know how about you, but I always hated having to make other accounts just for dropping. Just so that I can make yangs to support my main character. I've always been all about PvP - upgrading my equipment, getting the best bonuses in, chilling with people, comparing strengths, ... And don't get me wrong, I don't mind exping, I just don't like the grind of doing the same thing over and over again just so that I could do the things I like.

So, I started to look for a solution. This is what I came up with.

Co je SmartFish?

Oba jsme tu kvůli Metinu2, že? Nevím jak ty, ale já jsem vždycky nenáviděl, že musím mít několik postav jen na dropování. Jen kvůli tomu, abych si vydělal na věci pro hlavní postavu. Vždycky mě bavilo hlavně PvP - vylepšování výbavy, točení bonusů, chillování s kamarády, poměřování sil, ... A nechápej mě špatně, mě nevadí expit. Jen nemám rád celodenní mlácení metinů, jen proto, abych si vydělal yangy na věci, které mě baví..

Tak jsem začal hledat lepší způsob. Tohle je s čím jsem přišel.

Original fishing system Official servers
Originální rybářský systém Oficiální servery

Fishbot is a great answer. I would just set it up, let it run over night or a few hours when I wasn't playing. Then I'd come back to full inventory. People were buying living fish, grilled fish, pieces of stone, clams, pearls. I would be making enough money just from fishing.
But if you're playing with the original fishing system and you have big enough monitor, you can do both dropping and fishing simultaneously.

I haven't play for some time, so I thought, why not to share this joy with you. SmartFish started as a basic bot, but as time goes by, it's getting better and better. And honestly, I enjoy improving it.

How does it work?

The best thing is that it literally doesn't interact nor manipulate with any of the game's files, so it is programmatically untraceable.
Now, if you keep dropping living fish - that's a different story.

The process differs depending on the system you're fishing in. But basically, you login into the game, find water and fishing pole. Then you turn on SmartFish and press START.

It's possible to fish on multiple clients at once. Just run multiple instances of SmartFish, one for every Metin2 client. It's more difficult with the new fishing system where you need to be fishing in the 'Still fish' mode. The bots might want to click at the same time, but this mode reduce the chances dramatically.

If something doesn't work, don't hesitate to contact us.

Fishbot je dokonalé řešení. Vždycky jsem ho nechal běžet přes noc nebo na pár hodin, když jsem zrovna nehrál a pak jsem se vrátil k plnému inventáři. Lidé kupovali ryby živé i grilované, kousky kamene, mušle, perly, .. Vydělával jsem dost jen rybařením.
Ale pokud hraješ na starém rybářském systému a máš dostatečné velký monitor, tak můžeš klidně dropovat i rybařit zároveň..

Už jsem nějakou dobu nehrál, tak jsem si říkal, proč tu možnost nesdílet s tebou.. SmartFish začal jako jednoduchý bot, ale postupem času se stále zlepšuje. A upřímně, mě baví ho zlepšovat.

Jak to funguje?

Nejlepší je, že SmartFish vůbec nemanipuluje s herními soubory a proto je programově nedetekovatelný.
Jiná věc je, když z tebe padají živé ryby..

Postup se liší v závislosti na rybářském systému. Ve zkratce se stačí lognout do hry, najít vodu a prut, zapnout SmartFishe a stisknout START.

Je možné rybařit i na víc klientech zároveň. Stačí zapnout více instancí SmartFishe a každý se bude starat o jedno okno Metinu. V novém rybářském systému je to horší, ale v režimu 'Pouze stojící ryba' je to možné taky. Je nepříjemné, že boti mohou chtít kliknout současně v jednu chvíli, ale tenhle režim výrazně sníží šanci, že se to stane.

Pokud ti něco nefunguje, neváhej a ozvi se.


Download

Ke stažení

Version Verze 2.1.1

I want in!

Chci chytat!

Subscription

SmartFish membership is based upon a subscription. One subscription allows you to access SmartFish from one IP address. You can change the IP every 12 hours in administration. If it's not enough, you can have multiple subscriptions at one time. It is 100Kč / month, but the first day is for free, no money will be taken until the next day. If you're not satisfied, you can cancel the subscription at any time. After cancelation you'll have access to the SmartFish for the rest pre-paid period.

Předplatné

SmartFish členství je založeno na bázi předplatného. Jedno předplatné umožní přístup do SmartFishe z jedné IP adresy. IP adresu můžeš každých 12 hodin změnit v administraci. Pokud ti jedna nestačí, je možné mít více aktivních předplatných v jednu chvíli. První den je zdarma, následně 100Kč / měsíc. Pokud s něčím nebudeš spokojen, můžeš předplatné kdykoli zrušit. Po zrušení předplatného ti přístup do SmartFishe zůstane po celou předplacenou dobu.

Administration

In this section, you can choose IP addresses associated with your subscriptions. This is also the place to manage your subscriptions - So, if you decide to cancel it, this is where you can do so. It includes payments made via card. If you're struggling with something, let us know.

Administrace

V téhle sekci můžeš nastavit IP adresy přiřazené k jednotlivým předplatným. Také tu lze spravovat předplatné - takže pokud se rozhodneš ho ukončit, právě zde máš tu možnost. Týká se to i plateb kartou. Pokud si s něčím nevíš rady, neváhej a dej nám vědět.